OBAVIJEST ZA TRENERE

Ovaj Savez vrši UPIS kandidata na kurs za stjecanje Nacionalne C diplome i licence. Upis će trajati najkasnije do 01.03.2017. godine do 12.00 sati ili do utvrđenoga datuma Akreditiranja trenera za 2017., koji će se održati u ovom Savezu. Samo treneri koji se upišu na kurs za Nacionalnu C licencu će na seminaru za akreditiranje trenera za 2017. dobiti Privremenu Takmičarsku akreditaciju C, koja je neophodna za rad u ekipama koje se natječu u organizaciji Županijskih saveza. Ako ovaj Savez uspije osigurati najmanje 20 polaznika Kurs će se održati u Orašju u tijeku proljetnog dijela prvenstva. Kursevi će se održavati ponedjeljkom i utorkom sa razmakom od najmanje 7 dana. Kandidati za Nacionalnu C licencu dužni su u Nogometni savez Posavske županije dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Upisni list za Nacionalnu C licencu,

b) Uvjerenje od kluba da je kao igrač ili trener ili volonter proveo najmanje jednu godinu kao aktivni član Kluba sa bilo kojom uzrasnom kategorijom,

c) Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi,

d) Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu,

e) Uvjerenje o stalnom prebivalištu boravka (CIPS),

f) Dvije fotografije dimenzija za osobnu iskaznicu, i

g) Uplatnicu za školarinu za Nacionalnu C licencu u iznosu od 300 KM.

S obzirom na novi rok za prijave pozivamo i nove kandidate da se prijave za Kurs i tako steknu Nacionalnu C licencu, koja je obvezna u Županijskom razredu natjecanja.

Molimo Vas da se pridržavate utvrđenih rokova. Za sve dodatne informacije možete se svakodnevno javiti u NS PŽ Orašje 031 711 850 ili 031 712 723.

Copyright © 2012. Sva prava pridržana. Design by