OBAVIJEST

Obavijest o trajanju zimskog registracionog perioda 2017. godine, za klubove sa prostora Nogometnog Saveza Posavske Županije Orašje. Molimo klubove da poštuju utvrđene termine od strane NS BiH i da prilikom registracije prilože KOMPLETNU dokumentaciju potrebnu za registraciju igrača.

Copyright © 2012. Sva prava pridržana. Design by